ارزیابی ریسک در ساخت اسپلیت تی

ارزیابی ریسک یکی از الزامات رایج در هر گونه فرایند صنعتی از جمله در ساخت و نصب اسپلیت تی محسوب می شود. ارزیابی ریسک (Risk Assessment) یک روال جاری برای شناسایی حالات بالقوه خطا در عملیات های صنعتی، و یافتن راهکارهای پیشگیرانه جهت ممانعت از بروز خطا در عملیات خواهد بود و ساخت و نصب اسپلیت تی همچون هر فرایند صنعتی دیگر مشمول طراحی و تدوین فرم های ارزیابی ریسک می باشد.

چنان که می دانیم در ارزیابی ریسک یک فرایند به مراحل و زیرگروه های خود تقسیم می شود و در خصوص هر یک از مراحل بررسی های لازم جهت تشخیص و شناسایی خطاها و اثرات آن ها مطالعات لازم صورت می گیرد. در نهایت خروجی مطالعات در قالب فرم ارزیابی ریسک فرایند مذکور تدوین شده و به این ترتیب به عنوان یک مستند فنی و ایمنی جزو دستور کار فرایندی مجموعه سازنده قرار می گیرد. خروجی این فرم ها محصول مطالعات تیمی و مشاوره تمامی متخصصینی است که به نحوی در فرایند دخیل هستند. برای مثال در ساخت اسپلیت تی هم مجموعه فنی و مهندسی و هم مجموعه ایمنی و HSE در کار تدوین فرم ارزیابی ریسک ساخت اسپلیت تی دخیل هستند و چه بسا برای برخی از فرایندها حتی نیاز به حضور تیم های تهیه متریال نیز باشد. این امر بستگی به ماهیت فرایند دارد. کلیه بررسی ها و مطالعات زیر نظر مدیریت یا نماینده مدیریت در امور کیفیت انجام می شود و خروجی آن در قالب فرم ارزیابی ریسک ساخت اسپلیت تی به عنون یک الزام و دستورالمعل اجرایی در اختیار تیم های اجرایی قرار می گیرد تا حین انجام فرایند ساخت اسپلیت تی از ان راهنمایی بگیرند. مجموعه اجرایی موظف است دستورات و الزامات فرم ارزیابی ریسک ساخت اسپلیت تی را مو به مو اجرا کرده و اهمالی در آن نداشته باشد، در غیر این صورت مسئولیت آن متوجه خود خواهد بود.

ساخت اسپلیت تی توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار
ساخت اسپلیت تی

معمولاً پیمانکاران فرایند ساخت اسپلیت تی ترجیح می دهند به منظور اطمینان بیشتر یک نماینده را به عنوان بازرس فرایند مد نظر قرار داده و او را مسئول بررسی روند ساخت اسپلیت تی بر حسب الزامات فرم ارزیابی ریسک گردانند. در ارزیابی ریسک سه شاخص مورد توجه هستند که بر حسب شان ارزیابی های لازم انجام می شود؛ شدت، وقوع و تشخیص. منظور از شدت این است که ایراد بالقوه شناسایی شده تا چه حدی می تواند شدت داشته باشد و آثار و پیامدهای آن تا چه اندازه ای خواهد بود. وقوع نیز به این معنا است که ایراد مذکور چقدر احتمال بروز و وقوع دارد؛ آیا وقوع آن احتمالی رایج با درصد امکان بالاست یا این که احتمال بروز آن پایین و دور از انتظار است. تشخیص نیز به این معنا خواهد بود که تا چه اندازه ای می توان واقعه و خطای مذکور را تشخیص داد. برای مثال نشتی گاز اگر در سطح محدودی باشد احتمال تشخیص پایینی دارد و چه بسا اپراتورها اصلا متوجه آن نشوند اما فرایندی نظیر نشتی آب بر عکس آن بوده و  به محض وقوع  می توان بدان پی برد.

در ارزیابی ریسک این شاخص ها را در نسبت با هم قرار می دهند و هر چه خروجی این نسبت بالاتر باشد میزان حساسیت و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه جهت ممانعت از بروز مشکل جدی تر و مهم تر خواهد بود. زمانی که شدت، وقوع و تشخیص از درصد بالایی برخوردار باشند به این معناست فرایند مذکور می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد و تحتماً اقدامات احتیاطی لازم به صورت پیشگیرانه پیش بینی شود تا از میزان هر سه شاخص کاسته شود. اما زمانی که این ترکیب در نسبت با هم در صد پایینی داشته باشند می توان از میزان احتیاط ها و حساسیت ها کاست.

برای آشنایی  بیشتر در خصوص تدوین فرم ارزیابی ریسک ساخت اسپلیت تی یک نمونه از ایرادات فنی که می تواند بر کار آسیب برساند خاطر نشان می گردد تا تصویری کلی از فرایند در ذهن خواننده متجسم شود.

در خصوص فرایندهای فنی، برای مثال خط جوش نامناسب میان پد اسپلیت تی و نیپل آن از جمله ایراداتی است که می تواند بر خروجی کار آسیب جدی وارد کند. شدت این خرابی از درصد بالایی برخوردار است، چرا که ممکن است همین ایراد بعد از نصب شدن اسپلیت تی روی لوله باعث بروز نشتی و حتی فوران سیال شود. احتمال وقوع آن نیز می تواند بالا باشد، انتخاب متریال های نادرست و جوشکاران نامتبحر به جوشکاری اتصالات خطوط لوله از جمله مواردی است که می تواند در بروز چنین ایرادی تأثیر به سزایی داشته باشد. تشخیص این ایراد اما امر ساده ای نیست و کمتر پیش می آید که بتوان با نظارت و بازرسی چشمی چنین خطایی را تشخیص داد، مگر آن که بازرس فرایند تبحر بالایی داشته باشد یا خطوط جوش دارای ایرادات واضح باشند. در هر صورت فرایند در مجموع دارای ضریب اثر بالایی خواهد بود و به همین دلیل باید اقدامات احتیاطی لازم در خصوص آن رعایت شود.

جوشکاری و ساخت اسپلیت تی و ملاحظات فنی جهت ارزیابی ریسک
جوشکاری اسپلیت تی در محل سرپوشیده و بدون گرد و غبار انجام میشود

از جمله اقدامات پیشگیرانه ای که می تواند اثر این چنین خطایی را رفع کند به شرح زیر می باشند:

  • انتخاب جوشکاران متبحر و دارای تجربه در ساخت اتصالات خطوط لوله و به خصوص اسپلیت تی
  • انتخاب بازرس جوش متبحر و با تجربه بالا جهت تشخیص صحیح خرابی
  • انتخاب بهترین متریال ها و الکترودها به منظور جوشکاری خطوط لوله. دستگاه جوش نباید دارای تلورانس در نمایش ولتاژ باشد و تا جای ممکن عملکرد مستمر و پیوسته ای داشته باشد. اتصالات کابل آن باید صحیح باشند تا در میانه جوشکاری با قطع جریان و توقف فرایند ساخت اسپلیت تی مواجه نشویم.
  • انتخاب بهترین و مناسب ترین روش ارزیابی و تست جوش اتصال بر حب نوع کارکرد و فشاری که اسپلیت تی می بایست در مقابل سیال و خط لوله تحمل کند.
  • پوشاندن محیطی که جوشکاری اسپلیت تی در آن انجام می شود با کاورها. این کار بدان منظور انجام می شود که خطوط جوش اسپلیت تی در معرض باد و گرد و غبار قرار نگیرد. این موارد خط جوش را تخریب خواهند کرد. همچنین نباید روی سطح مرطوب و تر جوشکاری انجام داد چرا که مطمئناً کار تخریب خواهد شد. بنابراین در صورتی که حین ساخت اسپلیت تی در فضای باز کار می کنیم و شرایط جوی نامساعد می باشد می بایست از کاورهای محافظ استفاده کنیم تا جوشکاری به بهترین نحو ممکن انجام شود.

تدابیر فوق و مواردی از این دست می بایست پیش از آغاز فرایند ساخت اسپلیت تی و در همین فرم های ارزیابی ریسک تدوین و پیش بینی شوند، تا مجری فرایند ساخت نسبت به کم و کیف عملیاتی که می خواهد انجام دهد، و کیفیت محصول خروجی خود با اطمینان و آسایش خاطر عمل کند.

ساخت اسپلیت تی– ارزیابی ریسک اسپلیت تی- split tee risk assessment

زمینه های ساخت اسپلیت تی

ساخت اسپلیت تی از جمله فرایندهایی است که اغلب فعالان حوزه خطوط لوله، خصوصاً دو حوزه صنعتی مشخص در صنایع نفت و گاز با آن سر و کار دارند؛ یکی فعالان شاغل در حوزه پایپینگ و لوله کشی و دیگری فعالان موجود در زمینه انشعاب گیری از خط لوله. معمولاً واحدهای خدماتی مذکور خود به ساخت این فیتینگ خط لوله می باشند و کمتر پیش می آید که این دسته فعالان به سراغ سایر واحدهای سازنده این اتصال بروند. نوع فیتینگ مورد نظر بر حسب نیاز مجموعه تعیین خواهد شد. در صورتی که قرار به انشعاب گیری سایز به سایز باشد اسپلیت تی فول برنچ مورد استفاده قرار می گیرد و اگر قرار به ایجاد انشعاب در سایزی کوچک تر از سایز لوله باشد از فیتینگ ردیوس برنچ استفاده می شود. روش ساخت هر دو اتصال مشابه همدیگر می باشد، متریال ها نیز مشابه هم می باشند با این تفاوت که در اسپلیت تی فول برنچ ما نیاز به یک لوله بلندتر داریم اما در فیتینگ ردیوس برنچ، با توجه به این که سایز لوله و سایز انشعاب یکی نیستند، از دو لوله استفاده خواهد شد. لوله سایز بزرگ که برای پد اسپلیت تی محسوب می شود هم سایز با لوله اصلی خواهد بود و لوله سایز کوچک که اتصال عمود اسپلیت تی است بر اساس سایز انشعاب مورد نظر خواهد بود.

اسپلیت تی ساخته شده و آماده برای بسته بندی
ساخت اسپلیت تی توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار

بهترین محیط برای ساخت اسپلیت تی کارگاه های مسقف مجهز به سیستم های تهویه هوا و غبارگیر است. در این فضاها گرد و غبار، رطوبت و آلودگی های محیطی در کمترین حد خود وارد فضا می شوند و جوشکاری قطعات روی یکدیگر را تخریب نمی کنند.

تجهیزات ساخت اسپلیت تی باید تمام و کمال پیش از آغاز عملیات ساخت آماده باشند، چرا که هر گونه کمبود و نقص در آن باعث بروز وقفه در روند ساخت می شود. این مورد در زمانی اهمیت بیشتری می یابد که کار به صورت فورس و اضطراری می باشد و وقفه در آن به صلاح نیست، چرا که کل برنامه زمان بندی یک پروژه را از هم می ریزد. ساخت فیتینگ در پروژه هایی نظیر پایپینگ و انشعاب گیری بخشی از مجموعه فرایندهای متعددی می باشد و از این حیث بروز وقفه در آن کل فرایندها را به لحاظ زمانی دچار آسیب می کند، چرا که یک گلوگاه زمانی کاذب در روند جاری امور ایجاد کرده و به این صورت نه فقط فرایند بعدی بلکه کل برنامه زمان بندی را از هم می پاشد. بنابراین دستورکار ساخت فیتینگ پیشاپیش آماده شده و بر اساس آن تمامی متریال ها، دستگاه ها و ماشین آلات و نیروی انسانی پیش بینی می شوند، محل ساخت فیتینگ تعیین می شود و از گرد و غبار و بروز آسیب های محیطی ایزوله می شود، و سپس فرایند ساخت به انجام می رسد.

در صورتی که تمامی شرایط ساخت فراهم باشد تکمیل یک فیتینگ اسپلیت تی زمان چندانی نخواهد برد و می توان ظرف یک یا دو روز آن را به انجام رساند، این امر برای مجریان پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مراحل بعدی شامل تنش زدایی و آزمون های لازم نیز زمان خود را نیاز دارند.

اسپلیت تی نصب شده روی خط لوله مورد ارزیابی قرار می گیرد
تست اسپلیت تی با روش PT

نصب اسپلیت تی و جوشکاری آن روی خط لوله نیز زمان خاص خود را نیاز دارند که می توان با به کار گرفتن دو جوشکار حرفه ای و متبحر در زمینه خطوط لوله، آن را نیز به حداقل رساند. معمولاً ترجیح بر آن است که جوشکاری توسط اپراتورهایی انجام شود که اسپلیت تی را خود ساخته اند. در فرایند جوشکاری فیتینگ روی خط لوله باید دقت شود که کوچک ترین عدم تقارن و عدم توازنی میان پدها، و محل نصب فیتینگ ایجاد نشده باشد. خطوط جوش باید بسیار دقیق، بدون خوردگی و بذون ایجاد چاله های حوش انجام شوند. پدها و کلیه محل های خط جوش باید پخ زده شوند تا جوشکاری به بهترین نحو ممکن به انجام برسد.

پس از اتمام عملیات و بستن ولو، باز هم تست فشار روی مجموعه ولو و اسپلیت تی انجام خواهد شد تا نسبت به مقاومت آن در برابر فارهای وارده از ناحیه خط و سیال مورد ارزیابی قرار گیرد.

شرکت پیشگام صنعت ابزار بر حسب تجربه خود در زمینه انجام عملیات های انشعاب گیری انواع و اقسام فیتینگ های اسپلیت تی در سایزها و شرایط کاری متفاوت ساخته است و از همگی آن ها در پروژه های خود بهره گرفته است. این فیتینگ ها آزمون خود را پس داه و اکنون سال هاست که به عملکرد خود به بهترین نحو ممکن ادامه می دهند. از این رو ما آمادگی کامل جهت ساخت این دست اتصالات را داشته و بر حسب آشنایی با فرایندهایی نظیر پایپینگ و انشعاب گیری، بهترین محصول متناسب با نیاز مشتری را تحویل خواهیم داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره می توانید با شماره تماس شرکت ۳۴۷۱۷۹۰۰-۰۲۶ تماس حاصل نمایید و تمامی شرایط را در این خصوص ارزیابی کنید.

اسپلیت تی- ساخت اسپلیت تیsplit tee– نصب اسپلیت تی

اتصال اسپلیت تی (Split tee connection)

اسپلیت تی یک اتصال سه شاخه و دو تکه است که در مقایسه با اتصالات دیگر دارای مزایای متعددی می باشد. از اتصالاتی که برای انشعاب گیری از خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند، تنها اسپلیت تی است که دور تا دور لوله را پوشش می دهد و همچون یک حفاظ کمربندی مانع تغییر شکل و دفرمه شدن لوله در نتیجه فشارهای ناشی از ناحیه سیال یا بخش بریده شده لوله می شود.

البته می بایست اشاره شود که به غیر از این اتصال، نوعی از سدل نیز موجود است که پوششی کمربند گونه دارد و همچون اسپلیت تی دور تا دور لوله را تحت پوشش قرار می دهد، اما چنان که می دانیم سدل نیپل در تمامی انواع آن هرگز مقاومت و استحکام اتصال اسپلیت تی را نخواهد داشت.

سدل نیپل دارای نواع مختلف می باشد؛ اتصال سدل نیپل با صفحه تقویتی جزئی و اتصال دو تکه با صفحه تمام محیطی رایج ترین انواع سدل نیپل محسوب می شوند که دارای کاربرهای گسترده ای هستند، اما باید اشاره داشت که زمانی استفاده از این نوع از اتصالات توجیه فنی خواهد داشت که یا فشار لوله پایین باشد، یا سایز انشعاب کوچک باشد و یا نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی کم باشد. در هر سه حالت نیازی به استفاده از اسپلیت تی نخواهد بود و می توان از سدل نیپل استفاده کرد.

اما تفاوت عمده اسپلیت تی با سدل نیپل دو تکه با صفحه تقویتی تمام محیطی در چیست؟ چنان که آشکار است پد این دو اتصال دقیقاً همانند هم می باشد و هر دو از طریق دو تکه پد نیم محیطی، همچون کمربند لوله را تماماً تحت پوشش قرار می دهند. اما تقفاوت اصلی در نحوه اتصال نیپل و پد بالایی به لوله است؛به این شرح که در اتصال اسپلیت تی ابتدا به ساکن نیپل روی پد جوشکاری می شود و سپس اتصال به لوله نصب می شود، حال آن که برای این نوع از سدل نیپل ابتدا نیپل به لوله جوش داده شده، و سپس پد در محل قرار می گیرد. به عبارتی در این نوع از سدل و نیپل، ما ابتدا نیپل را به لوله جوش می دهیم، سپس پد را درون نیپل وارد کرده و در محل قرار می دهیم، سپس فلنج را روی نیپل جوشکاری کرده و در نهایت دو پد را از دو جانب روی لوله جوشکاری می کنیم.

ساخت اسپلیت تی از روش جوشکاری
ساخت اسپلیت تی

در اسپلیت تی کل فراسند به جز جوشکاری پدعا روی لوله پیش از نصب اسپلیت ی روی آن انجام خواهند شد. بنابراین نیپل و پد پیشاپیش به هم جوکارش شده اند  و ما با یک اتصال همگن مواجهیم. به همین دلیل ضریب مقاومت اسپلیت تی در مقابل فشارها بیشتر خواهد بود. فرایند جوشکاری آن نیز سخت گیرانه تر می باشد، وگرنه متریال هایی که در دو اتصال مورد استفاده قرار می گیرند تقریباً مشابه هم می باشند. تمامی این شرایط در زمانی مصداق خواهند داشت که فرایند ساخت اسپلیت تی به نحو ایده آل اانجام شده باشد. از آن جا که این اتصال معمولاً برای عملیات های انشعاب گیری پرفشار مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت جوش در آن بسیار مهم است. البته سدل نیپل هم از این حیث دارای اهمیت می باشد اما بدیهی است هر چه فشار وارده از ناحیه سیال به انشعاب بیشتر باشد، اتصال باید توان بالاتری برای مقاومت در برابر این فشار داشته باشد.

به طور کلی ساخت اسپلیت تی و نصب آن روی لوله مهارت ها، دانش و تجربه خاص خود را می طلبد و نمی توان در خصوص آن بی توجهی کرد. در بسیاری از موارد به دلیل اهمال تیم های کنترل کیفی محصولات، فیتینگ نامتناسب با شرایط کاری و طراحی خط آماده و روی لوله نصب شده است. بی توجهی در انجام دقیق تست ها و رعایت دستورالعمل های بازرسی، اصلی ترین دلیل بروز چنین ایراداتی است.

بنابراین برای ساخت اسپلیت تی باید از سازندگان مجرب و دارای رزومه قوی بهره گیری شود، تست های جوش و فشار بر حسب داده های فنی خط به دقت انجام شود و مهم تر از همه، از بازرسین باتجربه برای تست استفاده شود. فرایندهای مربوط به فیتینگ اسپلیت تی، فرایندهای حساسی می باشند و کوچک ترین کوتاهی در زمینه ساخت و بازرسی آن می تواند تبعات زیان باری را به همراه داشته باشد. تیم ساخت اسپلیت تی نیز می بایسست تمام توان و تعهد کاری و حرفه ای خود را برای تحویل بهترین محصول به مشتری به کار گیرد و در صورتی که در فرایند تست کوتاهی یا اشتباهی دید، خود متعهدانه آن را به مشتری بازگو کند. تست های انجامی توسط تیم ساخت باید حساس تر باشد چرا که مسئولیت عملکرد صحیح split tee چه به لحاظ حرفه ای و چه اخلاقی بر عهده ایشان است.

شرکت پیشگام صنعت ابزار دارای دانش و تکنولوژی ساخت اسپلیت تی و سدل نیپل در سایزها و شرایط کاری و فنی مختلف است. این شرکت خود دارای توان مهندسی برای تشخیص بهترین اتصال برای انشعاب های شما می باشد. با توجه به این که تخصص اصلی ما انجام عملیات انشعاب روی خطوط لوله می باشد، به تمامی استانداردهای جوش و فشار خطوط لوله تسلط کامل داشته و با بازدید از سایت ها و دسترسی به منابع  وداده های فنی واحد صنعتی و خط لوله، می توانیم بهترین اتصال برای انشعاب گیری را انتخاب و محصول مذکور را در اسرع وقت به مشتری تحویل بدهیم. همان طور که اشاره شد اسپلیت تی مستحکم ترین اتصال محسوب می شود اما باید توجه داشت که این بمعنای توجیه پذیر بودن استفاده از این اتصال تحت هر شرایطی نیست. ممکن است ترجیح فنی کار، استفاده از سدل نیپل را طلب کند. حتی چه بسا نیازی به آن نیز نبوده و جوشکاری ولدولت به عنوان اتصال روی خط لوله کفایت کند.

ما بر حسب مطالعات مهندسی، بهترین اتصال انشعابی را شناسایی کرده، نقشه و طرح، و دستورالعمل طراحی وساخت آن را تدوین می کنیم، و محصول را در اسرع وقت با بهترین کیفیت تحویل مشتری خواهیم داد. ساخت اسپلیت تی فرایندی است ویژه و مستلزم دانش فنی، که شرکت پیشگام صنعت ابزار بر حسب استفاده متمادی از اتصالات ساخته شده توسط خود در عملیات های انشعاب گیری، اطمینان می دهد که دانش فنی کافی را داشته و حتی توانسته است با ابداع روش ها و راهکارهایی مازاد بر آن چه استانداردها و دستورالعمل های بین المللی تدوین کرده اند بهترین، باکیفیت ترین و مطمئن ترن محصولات را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.

اسپلیت تیساخت اسپلیت تی– جوشکاری اسپلیت تی- استاندارد اسپلیت تی

اسپلیت تی و متغیرهای ساخت

ساخت اسپلیت تی یکی از فرایندهایی است که با توجه به ویژگی های خاص این اتصال، واحدهای صنعتی کمتر ترغیب به ساخت آن می  شوند. اتصال اسپلیت تی در ظاهر یک اتصال شاخه ای است که مجرای جدید برای انشعاب گیری روی خط لوله را فراهم می کند، اما در واقع امر برای ساخت آن متغیرهای متعددی را باید تحت نظر گرفت. بنابراین ساخت اسپلیت تی یک فرایند تخصصی بوده که فقط توسط سازندگان آشنا به کار و متبحر در زمینه استلزامات خطوط لوله قادر به انجام آن هستند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار از عمئه سازندگان اتصال اسپلیت تی در کشور می باشد. البته آن چه این واحد صنعتی را به ساخت اسپلیت تی واداشت ماهیت پروژه های اصلی آن بود. پشیگام صنعت ابزار به عنوان مجری عملیات های انشعاب گیری از خططو لوله زنده، برای انجام انشعاب گیری در درجه اول نیازمند اتصال اسپلیت تی یا سایر اتصالات بود. از این رو می بایست نیاز خود در این زمینه را یا به خود کارفرما می سپرد و یا به سازندگان این اتصال مراجعه می نمود. اما به مرور و با توجه به حجم گسترده عملیات های انشعاب گیری، از آن جا که سفارش دهی و انتظار برای تحویل محصول از عوامل مخل در پیشبرد به روز عملیات محسوب می شد، و نیز از آن رو که کارفرمایان با الزاماتی که اتصال می بایست برای انشعاب گیری داشته باشد آشنایی نداشتند، ما متقاعد شدیم که خود وظیفه ساخت اسپلیت تی را نیز در کنار انجام عملیات انشعاب گیری خطوط لوله بر عهده بگیریم.

اسپلیت تی ساخته شده در پالایشگاه اربیل توسط پیشگام صنعت ابزار
اسپلیت تی

لازم به توضیح است ساخت اسپلیت تی برای انجام عملیات انشعاب گیری روی خط لوله زنده الزامات، محدودیت ها و ضوابط خاص خود را داراست که در صورت عدم توجه به آن ها تبعات سنگینی گریبان گیر سازنده آن خواهد شد. باید بر حس مختصات فنی مورد نظر مشتری فرایندهای طراحی و ساخت را به دقیق ترین شکل ممکن انجام داد تا هیچ ایرادی حین بهره برداری بروز پیدا نکند.

چنان که اشاره شد مقتضیات ساخت، فرایند طراحی و ساخت اسپلیت تی را ساده تر یا پیچیده تر می سازند. وقتی عملیات انشعاب گیری به صورت عمودی انجام می شود طبیعتاً اسپلیت تی ساخته شده دارای نیپل عمود بر پد خواهد بود و فرایند ساخت آن پیچیدگی کمتری دارد، اما زمانی که اتصال زاویه دار باشد شرایط دشوارتر خواهد بود. طراحی در این شرایط باید به گونه ای باشد که قطعات دستگاه انشعاب گیری بدون گیر کردن و درگیر شدن با جداره داخلی اسپلیت تی پیشروی و عقب نشینی را انجام دهند. بدیهی است هر چه اتصال کوچک تر باشد فرایند ساخت آن ساده تر خواهد بود، علی الخصوص این که هر چقدر سایز انشعاب اسپلیت تی از سایز لوله اصلی کوچک تر باشد، ساخت آن پیچیدگی کمتری خواهد داشت. نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اهمیت اساسی در تدوین دستورالعمل ساخت اسپلیت تی خواهد داشت. در این خصوص باید بر حسب استانداردها و محاسبات لازم، فرایند جوشکاری، نوع الکترود انتخابی، تعداد پاس جوشکاری و مواردی از این دست را به دقت مشخص و جوشکار سازنده قطعه را در خصوص لزوم رعایت این الزامات کاملاً توجیه کرد.

در خصوص دیگر عوامل دخیل در ساخت این اتصال می بایست به متغیرهای فنی خط لوله اشاره کرد. طبیعی است هر چه سیال از نوع فرارتر و سیال تر باشد ساخت اتصال دقت و اهتمام بیشتری را می طلبد. برای مثال اگر سیال بخار باشد می دانیم که نشتی ذره ای بخار از یک سوراخ اسپلیت تی می تواند چه تبعاتی به همراه داشته باشد. علی الخصوص آسیب های وارده بر نیروی انسانی در نتیجه نشتی بخار امری است که بسیار تکرار شده است. سیال گاز نیز از دیگر موادی است که می بایست در خصو آن به اندازه کافی حساس بود تا با نشتی مواجه نشویم. علاوه بر فراریت بیشتر، وجه تمایز مهم بین گاز و سیالات مایع در آن است که حین نشتی گاز ممکن است اصلا متوجه بروز نشتی نشویم. در این شرایط سیال نشت شده می تواند در محلی تجمع کرده و تشکیل ابر گازی بدهد که همچون یک منبع انفجار عمل خواهد کرد. این ابر در صورت تصادم با کوچک ترین مورد قابل احتراقی به یکباره انفجار ایجاد کرده و به این ترتیب مجموعه و نیروی انسانی را به مخاطره خواهد انداخت.

افزون بر این، اگر قرار است این فیتینگ روی خطوط لوله حاوی سیالاتی نظیر بخار نصب شود نیز شرایط بسیار متفاوت خواهد بود. سیال بخار، یک سیال پرفشار و حاوی دمای بالاتر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد است. لذا در خصوص ساخت اسپلیت تی روی خطوط لوله بخار باید سخت گیرانه ترین شرایط مد نظر قرار داده شود و در خصوص متغیرهای تعیین کننده در ساخت و آثار آن اغراق صورت گیرد. در ارزیابی ریسک فرایند ساخت و نصب این فیتینگ باید در خصوص مولفه های سه گانه شدت، وقوع و تشخیص بدبینانه ترین حالت ها مد نظر قرار گیرد تا اسپلیت تی با حداکثر ضریب ایمنی ساخته شود. البته این به معنای اعمال فشار نامتعارف به خط نخواهد بود. فرایند طراحی و ساخت اسپلیت تی نباید به گونه ای باشد که از متغیرهای تعیین کننده تخطی شود. معیار ساخت همان آیتم ها و داده های فنی ای هستند که از خط لوله حاصل شده اند، اما بحث بر سر آن است که در خصوص این متغیرها باید سخت گیرانه ترین حالات ممکن مد نظر قرار داده شود و هیچ گونه اهمالی در خصوص شان صورت نگیرد.

خط لوله بخار دارای فشار و دمای بالا می باشد و بسیاری موارد تحربه شده است که بروز نشتی ولو در ابعاد کوچک برنامه جاری مجتمع را بر هم ریخته است. مازاد بر آن این که ممکن است نیروی کار در جوار خط مشغول فعالیت باشند که در این صورت سیال می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیر بر ایشان وارد کند. بنابراین در خصوص شرایط خاص باید تدابیر خاص را مد نظر قرار داد.

در مقابل سیالاتی نظیر نفت خام و آب و … در این خصوص حساسیت کمتری را می طلبند. اول آن که این سیالات فراریت کمتری دارند و دوم این که قابل رؤیت هستند و اگر اسپلیت تی ساخته شده دچار نشتی و سوراخ شدگی باشد، به سرعت می توان محل نشتی را پیدا کرد و نسبت به رفع نشتی اقدامات لازم را به عمل آورد. خطری که از ناحیه سمی بودن سیال عملیات را تهدید می کند دیگر آیتمی است که در ساخت اسپلیت تی باید بدان توجه داشت. برای مثال سیال سمی و خطرناکی نظیر گاز ترش (H2S) را در نظر بگیرید که کوچک ترین نشتی از ناحیه آن می تواند به قیمت تلف شدن جان نیروی انسانی تمام شود. از این رو در ساخت اسپلیت تی برای خطوط لوله حاوی این گونه سیالات باید بسیار با دقت عمل کرد تا هیچ تهدیدی متوجه فرایند نباشد.

ساخت اسپلیت تی از روش جوشکاری
ساخت اسپلیت تی

شرکت پیشگام صنعت ابزار تمامی مسائل ذکر شده و خیل عظیمی از مشکلات دیگر را در حین ساخت اسپلیت تی و بهره برداری از آن در نظر داشته و به همین دلیل توانسته است با تحویل و نصب بهترین اتصالات اسپلیت تی در طول سالیان متمادی نظر مشتریان را در خصوص کیفیت محصولاتش جلب کند. این شرکت اتصالات مذکور را در سایزهای متنوع ساخته و آن ها را روی خطوط لوله نصب کرده است. از اتصالات اسپلیت تی ۲و ۴ و ۶ اینچی گرفته، تا اتصالات سایز به سایز ۴۸ در ۴۸ اینچ، از زمره محصولات ما می باشند که همگی آن ها امروز دارند بدون ایراد به کارکرد خود روی انواع خطوط لوله ادامه می دهند.

اسپلیت تیساخت اسپلیت تی