ساخت اسپلیت تی

طراحی و قالب نقشه اسپلیت تی

یکی از مهم ترین فرایندها در ساخت فیتینگ اسپلیت تی، طراحی نقشه بر حسب ابعاد و پیاده سازی نقشه ترسیمی روی متریال و لوله هایی خواهد بود که جهت ساخت فیتینگ نحویل تیم اجرای فرایند ساخت داده شده اند. برای طراحی یک اسپلیت تی ایتدا داده های فنی خط دریافت می شود و بر اساس آن نوع متریال، ضخامت آن، سایزها و ابعاد و نیز نحوه اتصال قطعات به هم تعیین می شوند.

طبیعتاً خروجی فرایند طراحی نیز نقشه طرح خواهد بود که از دو حیث دارای اهمیت است: اولاً این که متریال و ضخامت آن تعیین خواهد شد و تأمین کننده مواد اولیه ساخت بر اساس آن به خرید متریال یا لوله اقدام خواهد کرد، دوماً این که ساخت بر اساس ابعادی انجام خواهد شد که در نقشه طرح اسپلیت تی مندرج شده اند. برای مثال چنان که می دانیم روی تکه یا پد بالایی اسپلیت تی باید یک سوراخ مدور به قطر سایز انشعاب برش داده شود. مکان یابی دقیق این دایره را نقشه طراحی مشخص خواهد کرد. همچنین طول تکه ها، طول نیپلی که روی تکه بالایی نصب و جوشکاری خواهد شد، زاویه پخ ها و مواردی از این نظیر را فقط می توان از خروجی طراحی یا همان نقشه می توان استخراج کرد.

پس از انجام طراحی نقشه فیتینگ، باید شابلون یا کلیشه کار را به عنوان الگوی اپراتورهای ساخت اسپلیت تی استخراح کرده و به آن ها تحویل داد. این کار معمولاً از طریق دستگاه های برش لیزر انجام می شود. به عبارتی نقشه طراحی فیتینگ به دستگاه برش لیزر داده می شود و بر اساس آن شابلون کار استخراج می شود. شابلون یا کلیشه اسپلیت تی در واقع حکم راهنمای کار اپراتور ساخت را خواهد داشت. او با نصب قطعات شابلون روی متریال اسپلیت تی که همان لوله می باشد، نسبت به محل هایی که باید لوله بریده شود، زاویه داده شود و… مطلع می شود و با علامت گذاری الگوی شابلون روی متریال فیتینگ مراحل بعدی را به انجام می رساند.

باید توجه داشت که این مراحل به دقت و بدون ایراد انجام شوند. بروز هر گوته ایراد در هر یک از این فرایندها می تواند خروجی کار یعنی ساخت یک اسپلیت تی متناسب با شرایط کاری را با خدشه مواجه کند. ایراداتی که در کل این فرایند ممکن است پیش بیایند را می تواند به شرح زیر برشمرد:

  • طراحی نادرست اسپلیت تی: این ایراد متوجه تیم طراحی و مهندسی خواهد بود. آن ها ممکن است به دلایلی نظیر دریافت اطلاعات و نادرست فنی، عدم مهارت و تجربه کافی، اهمال و بی توجهی یا ایرادات نرم افزاری نقشه ای نادرست برای استخراج شابلون تحوبل بدهند. این دست ایرادات را می توان با به کار گماردن تیم های مجرب و با دانش در زمینه طراحی و خطوط لوله پیشگیری کرد.
  • ایراد در کد دهی و دستور دهی به دستگاه برش لیزر: ممکن است نقشه خروجی تیم طراحی درست باشد اما در فرایند کد دهی به دستگاه برش لیزر جهت استخراج شابلون ایرادی پیش بیاید. در این خصوص نیز عدم مهارت کافی اپراتور کد دهنده، بی توجهی و ایرادات نرم افزای می توانند دلیل بر امر باشند.
ساخت اسپلیت تی توسط شرکت پیشگام صنعت ابزار
ساخت اسپلیت تی
  • ایراد در دستگاه برش لیزر: ممکن است خود دستگاه برش لیزر دچار ایراد شده باشد. برای مثال ممکن است نرم افزار کد دهی این دستگاه دچار مشکل شده باشد و در نتیجه آن ورودی آن در قالب کدهایی که اپراتور درج شده است خروجی ای متفاوت را از کار درآورد. این بدان معنی است که نرم افزار دچار ایراد شده و از ورودی های صحیح خروجی های غلط استخراج می کند. این امر نیز می توان در فرایند ساخت اسپلیت تی با ایرادات عمده خود را نشان دهد.

دیگر ایرادی کمه دستگاه برش لیزر می تواند متوجه کار کند، تلورانس بالای آن و در نتیجه طراحی غیر دقیق و پرخطای شابلون ها خواهد بود. به این معنا که شابلون دارای نوسان های زیاد بوده و یکنواختی لازم برای درآوردن الگو روی اسپلیت تی را نخواهد داشت. کالیبره کردن دستگاه، برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، استفاده از اپراتورهای مجرب برای کد دهی و نیز آشنا به عملکرد فنی دستگاه جهت شناسایی و تشخیص ایراداتی که خود را بروز می دهند، از جمله اقداماتی است که می توان برای پیشگیری از بروز ایراد از جانب دستگاه برش لیزر انجام داد.

  • ایراد در فرایند نصب شابلون روی متریال ها: چنان که می دانیم شابلون ها پس از ساخت باید بر حسب نقشه روی متریال های اسپلیت تی نصب شوند تا الگویی برای برش و سایر فرایندهای ساخت فیتینگ باشند. در صورتی که شابلون ها به نحو مناسب و مشابه نقشه روی متریال نصب نشوند بدون شک با بروز ایراد در مجموعه مواجهیم خواهیم بود. برای مثال تصور کنید که پد بالایی که می بایست ورودی انشعاب جدید باشد اگر متقارن با پد برش کاری نشود کل مجموعه دچار آسیب خواهد شد و عملیات انشعاب گیری روی آن انجام ناپذیر می شود. الگوی شابلونی که برای انشعاب آماده شده است باید متقارن با شرایط پد و در محلی نصب شود که در خروجی کار، نسبت ۹۰ درجه انشعاب با اسپلیت تی در تمامی زوایا لحاظ شود.

علاوه بر این طراحی دقیق نیپلی که روی پدهای اسپلیت تی جوشکاری خواهد شد نیز نکته ای مهم است. شابلون های طراحی شده برای نیپل نیز باید به دقت روی متریال آن کار گذاشته شوند تا پس از آماده سازی نیپل، به سادگی روی دایره انشعابی پد اسپلیت تی فیت شود. اگر زوایا و انحنایی که در طراحی برای نیپل اسپلیت تی لحاظ شده است در فرایند ساخت درست از آب درنیاید، بدون شک اسپلیت تی با ایراد مواجه خواهد شد و چه بسا ناچار شویم با تهیه متریال جدید، نیپل را از اول بسازیم. لذا در این خصوص نیز باید توجهات ویژه مبذول شود تا ایرادی از ناحیه نیپل متوجه مجموعه نشود.

شابلون اسپلیت تی
شابلون یا کلیشه اسپلیت تی برای برش ورودی انشعاب

نکات فوق برخی از دستور کارهایی را شامل می شد که برای ساخت دقیق و صحیح اسپلیت تی لازم به نظر می رسند. در صورت عدم رعایت هر یک از نکات فوق ایراداتی متوجه فرایند می شوند که رفع آن ها مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است. بهتر آن است که تیم مهندسی و طراحی خود با حضور نماینده اش بر فرایند ساخت اسپلیت تی نظارت داشته باشد تا مراحل کار دقیقاً مطابق با نقشه ها و طرح ها پیش بروند. نصب شابلون، علامت گذاری روی متریال بر اساس الگوی شابلون، و برش قطعات بهتر است تحت نظارت و همکاری بازرس تیم طراحی انجام شود تا خیچ کونه ایرادی متوجه فرایند ساخت اسپلیت تی نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .