اسپلیت تی و پلاگین

اسپلیت تی از ملزومات انشعاب گیری روی لوله می باشد و سازنده اسپلیت تی معمولاً در زمینه انشعاب خطوط لوله فعالیت می کند و از این رو اغلب مجریان عملیات های انشعاب گیری لوله خود سازنده اسپلیت تی نیز می باشند، اما موارد کاربرد این اتصال دو تکه فقط به انشعاب گیری محدود نمی شود. یکی از فرایندهایی که در آن اتصال اسپلیت تی بسیار مورد کاربردی مهمی دارد انجام عملیات پلاگین است. این عملیات معمولاً برای رسوب گیری و تمیزکاری خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. در این عملیات از نقطه ای که می خواهیم فرایند را آغاز کنیم پلاگین وارد لوله می شود و از آن جا مسیر مورد نظر ما را سپری می کند تا به مقصد می رسد. طبیعتاً باید از مقصد مد نظر ما یک خروجی وجود داشته باشد که بتوان پلاگ را از آن خارج کرد.

بنابراین در فاز فرایند پلاگین ما ابتدا به ساکن باید بر حسب نیاز و کاربرد نقط ابتدایی و انتهایی فرایند را مشخص کنیم. حال و پس از مشخص شدن این نقاط، اگر ورودی وجود داشت می توان از آن استفاده کرد، در غیر این صورت باید ورودی را خودمان ایجاد کنیم. در خصوص خروجی نیز فرایند به همین شکل است. مورد استفاده اسپلیت تی در پلاگین به همین جا برمی گردد. عملیات پلاگین به لحاظ تأمین تجهیزات اولیه و پشتیبانی تا حدودی نظیر عملیات انسداد لوله است، به این معنا که در این فرایند نیز نظیر انسداد لوله می بایست در درجه اول در محل های ورودی و خروجی دو عملیات انشعاب گیری انجام شود تا مجاری ورود و خروج پلاگین باز شود. طبیعتاً به منظور انجام پروژه انشعاب گیری می بایست دو اسپلیت تی در محل ورودی و خروجی پلاگین نصب شود. معمولاً برای این کار از اسپلیت تی های فول برنچ (Full Branch Split Tee) یا اصطلاحاً اسپلیت تی سایز به سایز استفاده خواهد شد.

اتصال اسپلیت تی
اسپلیت تی و نصب آن روی لوله از روش جوشکاری

پس از جوشکاری اسپلیت تی، عملیات انشعاب گیری انجام شده، و پس از آماده سازی پلاگ عملیات پلاگین آغاز می شود. لازم به ذکر است دستگاه عملیات پلاگین در طول عملیات باید هدایت و مسیر آن کاملاً کنترل شود. معمولاً این دستگاه سهل الوصول ترین مسیریعنی مسیر مستقیم را پیشروی می کند اما با این حال ممکن است در انشعابات و خروجی ها دچار انحراف شود. در هر صورت مسیر باید از دو جنبه تحت کنترل قرار گیرد. از یک سو اگر قرار بر این است که در مسیر مستقیم پیشروی کند باید تا جای ممکن از انحراف آن اجتناب کنیم. برای مثال ممکن است حین پیشروی در مسیر مستقیم یک اسپلیت تی با فلنج کور عمود بر امتداد مسیر قرار داشته باشد. در چنین شرایطی بهترین کار آن است که اسپلیت تی مذکور مجهز به پیگ گارد باشد تا پیگ از آن عبور نکند. به این معنا که در صورت انحراف و آمدن به سمت نیپل اسپلیت تی، به مانعی همچون پیگ گارد خورده و به مسیر اصلی خود ادامه دهد.

از سوی دیگر معمولاً عملیات پلاگین در نقطه ای تمام شود که خط لوله در امتداد آن ادامه دارد. چنان که اشاره شد در نقطه پایانی split tee نصب شده است و پلاگ می بایست در این نقطه به مجرای اسپلیت تی راه پیدا کرده و از سرویس خارج شود. اما بدیهی است که این اتصال مسیر مستقیم را در حالت عادی برخواهد گزید و به سمت خروجی نخواهد رفت. یکی از راهکارها برای خروج پلاگین از سرویس انجام عملیات انسداد لوله روی لوله در محل خروجی است. در این عملیات پس از انشعاب گیری دستگاه انسداد خط روی لوله نصب می شود و پلاگ مسدود کننده لوله در امتداد لوله و رو به بیرون، درون آن قرار خواهد گرفت. به این ترتیب پلاگ انسداد قطر لوله را در بر گرفته و مانع حرکت رو به جلوی پلاگین خواهد شد.

به این ترتیب عملیات پلاگین از نقاط ابتدایی و انتهایی با موفقیت به انجام خواهد رسید. اسپلیت تی های نصب شده روی لوله را می توان پس از اتمام عملیات با فلنج کور مسدود کرد تا بتوان فعالیت خط را به حالت اول خود برگرداند. اگر قرار است ولوها در محل اسپلیت تی باقی بمانند آن ها را در سر جای خود قرار خواهیم  داد و با بستن شیرشان، مسیر خروج سیال را مسدود خواهیم کرد.

چنان که پیداست کاربرد اسپلیت تی فقط به مواردی از قبیل انشعاب گیری محدود نمی شود و یکی دیگر از آیتم های مورد استفاده در اسپلیت تی چنان که اشاره شد گشودن مسیر عملیات پلاگین است. افزون بر این، اسپلیت تی های از نوع پیگ گارد نیز کاربردهای زیادی دارند که در این جا یکی از آن ها اشاره گردید. می توان با استفاده از این اسپلیت تی ها بسیاری از فرایندهای دیگر را به انجام رساند که در نوشتارهای بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.

اسپلیت تی ساخته شده در پالایشگاه اربیل توسط پیشگام صنعت ابزار
اسپلیت تی

اتصال اسپلیت تی یکی از اتصالات و قطعات تعیین کننده در خطو لوله محسوب می شود و از این رو اهمال در ساخت آن بی معنا و فاقد توجیه فنی خواهد بود. سازندگان اسپلیت تی باید قادر باشند بهترین اتصالات متناسب با استانداردها با کیفیات به روز را آماده و تحویل دهند. محل انشعاب ها و اتصالات در خطوط لوله حساسیت بالایی را می طلبند و از آن جا که این اتصالات دو تکه تمام محیطی محل ورودی انشعاب محسوب می شوند بهتر آن است که به مطمئن ترین شکل ممکن طراحی و ساخته شوند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار در این زمینه پیشرو بوده و قادر است انواع اتصال split tee در سایزها و انواع مختلف متناسب با فشارهای طراحی و کاری متفاوت را طراحی و بسازد. ما فرایند نصب را نیز به بهترین نحو ممکن و بر اساس استانداردهای جوشکاری خطوط لوله انجام می دهیم؛ ضمن این که تجربه مان در انجام بیش از ۴۰۰۰ عملیات انشعاب گیری که در اغلب شان از اسپلیت تی بهره برده شده است پشتوانه ماست.