تورچ جوشکاری میگ مگ (MIG/MAG) برای ساخت اسپلیت تی

جوشکاری فیتینگ اسپلیت تی بدون شک یکی از مهم ترین فرایندها در روند ساخت اسپلیت تی به شمار می رود و به همین دلیل در خصوص آن باید بیشترین دقت را مبذول داشت. اصلی ترین کارکرد این فیتینگ خط لوله حفظ عملکرد خود یبه عوان یک سه راهی روی خطوط لوله است که به منظور انشعاب گیری استفاده می شود.

برای ساخت سه راهی دو تکه اسپلیت تی ابتدا به ساکن نیاز به متریال هایی همچون قطعات لوله متناسب با سایز خط لوله اصلی و سایز خط انشعابی داریم. دو سر مستقیم اسپلیت تی روی لوله نصب می شوند و از این رو باید هم سایز با ابعاد لوله باشند، اما این فیتینگ دارای یک سر انشعابی نیز خواهد بود که به صورت عمود یا زاویه دار روی پدهای اسپلیت تی نصب و جوشکاری می شود.

قطعات لوله تهیه شده متناسب با سایز لوله اصلی و انشعاب، فشار خط و نوع سیال و متغیرهایی از این دست، می بایست بر حسب نقشه طراحی شده مهندسی split tee برش زده شوند. سپس قطعات بریده شده روی یکدیگر نصب می شوند و در نهایت خروجی کار که یک سه راهی دو تکه خواهد بود که روی خط لوله به هم جوشکاری می شود. به این ترتیب اسپلیت تی روی لوله نصب می شود. کلیه فرایندهای نصب قطعات، و نصب اسپلیت تی روی لوله از طریق جوشکاری قوس الکتریکی یا جوش آرگون TIG به انجام می رسند و اصلی ترین متغیر در تعیین میزان استحکام این فیتینگ همین کیفیت جوشکاری انجام شده قطعات روی هم و split tee روی لوله خواهد بود.

بر این اساس باید در خصوص جوشکاری اسپلیت تی روی لوله بیشترین دقت و وسواس را به خرج داد تا از بروز آسیب پس از نصب این فیتینگ روی خط لوله پیشگیری شود. چنان که می دانیم بروز هر گونه ایراد از جانب اسپلیت تی پس از نصب و بهره برداری از انشعاب تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و شاید مدیران مجتمع را وادار کند که فعالیت های خط را متوقف کنند تا بتوانند ایراد رخ داده را رفع کنند. از همین حیث باید احتیاطات ویژه حین ساخت و نصب اسپلیت تی روی لوله به انجام برسد تا در زمان عملیاتی شدن فیتینگ مشکلی در کار رخ ندهد.

ساخت اسپلیت تی و نصب روی لوله از طریق جوشکاری
ساخت و نصب فیتینگ اسپلیت تی

به منظور افزایش کیفیت جوشکاری علاوه بر بهره گیری از جوشکاران متبحر و واجد صلاحیت جوشکاری روی خطوط لوله، و استفاده از ابزارهای مناشب جوشکاری نظیر الکترودها، فیلرهای جوش آرگون، ماشین آلات جوشکای مناسب و نظایر آن، می بایست از بهترین تورچ های هوا برش و جوش آرگون استفاده شود. برش قطعات اسپلیت تی معمولاً از طریق هوا برش انجام می شود و برای این که کیفیت خطوط برش به بهترین و مناسب ترین شکل ممکن از کار در بیاید باید از تورچ هوا برش مناسب استفاده شود. برندهای متعددی در این زمینه تولیدات باکیفیت را ارائه می دهند و می توان از آن ها خروجی های مطمئنی دریافت کرد. یکی از برندهای صاحب نام در زمینه تولید تورچ های جوشکاری شرکت میگ مگ (MIG MAG) می باشد که در پروژه های ساخت اسپلیت تی و سایر فیتینگ های خطوط لوله بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

تولیدات تورچ جوشکاری آرگون شرکت میگ مگ دارای سیستم های انتقال حرارت بسیار دقیق و مناسب بوده و به این ترتیب می توانند ابزاری مناسب برای جوشکاری TIG یا همان آرگون باشند. برای ساخت اسپلیت تی در اغلب موارد جوشکاری آرگون نیز مورد نیاز می باشد، خصوصاً برای خطوط جوشی که از حساسیت بالایی رخوردار بوده و فشار بالایی را تحمل می کنند، استفاده از جوشکاری آرگون ضروری است. برای مثال برای نصب فلنج روی نیپل split tee باید از این جوشکاری استفاده کرد. نحوه اتصال و کیفیت نصب فلنج روی اسپلیت تی از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل باید در خصوص آن حساسیت ویژه به خرج داد.

استفاده از فیلر مناسب، استفاده از تورچ جوشکاری باکیفیت، ابزار آلات و دستگاه های استاندارد، جوشکاران متبحر در زمینه جوش آرگون، فضای کاری مناسب و مؤلفه هایی از این دست برای جوشکاری آرگون بسیار مهم می باشند. انواع تورچ های جوشکاری میگ مگ در این زمینه می توانند یاری رسان ما برای ساخت اسپلیت تی به بهترین نحو ممکن باشند. محصولات این شرکت دارای تنوع بالا بوده و هر مدل محصولات تورچ جوشکاری میگ مگ مناسب با کارکرد خاص خود خواهد بود. از این رو بهره گیرنده از تورچ های میگ مگ باید آشنایی ضمنی با انواع مدل ها و کارکرد هر کی داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو از این ابزارها برای ساخت اسپلیت تی بهره ببرد.

تورچ جوشکاری میگ مگ مناسب برای ساخت اسپلیت تی
برای ساخت اسپلیت تی باید از ابزارهای مناسب نظیر تورچ جوشکاری میگ مگ (Mig Mag) استفاده شود

تورچ های جوشکاری میگ مگ دارای تلورانس بسیار پایین بوده و همچنین عمر و دوام بالایی را نیز دارند. همین فاکتورها بیاری از فعالان در زمینه جوشکاری خطوط لوله و فیتیتنگ های آن ها نظیر اسپلیت تی را به استفاده از محصولات میگ مگ راغب کرده است. ما هم به عنوان یکی از واحدهای فعال در زمینه ساخت اسپلیت تی و نصب آن روی لوله ازاین تورچ ها استفاده کرده و نتایج مثبتی را که خروجی آن ها بر فرایند داشته است به عینه مشاهده کرده ایم. باید اشاره شود که ما خود مجری عملیات های انشعاب گیری از خط لوله می باشیم و به این لحاظ عملکرد اسپلیت تی هایی که شاخته ایم را پس از انشعاب گیری خود مورد آزمون و ارزیابی قرار داده ایم. خوشبختانه در تمامی عملیات هایی که طی سال های متمادی روی خطوط لوله انجام داده ایم هیچ گاه ایرادی از جانب تورچ های جوشکاری میگ مگ متوجه ما نشده است و به همین دلیل این برنده یکی از برندهای مطمئن و صاحب اعتبار برای ما جهت انجام فرایندهایی نظیر ساخت اسپلیت تی و انشعاب گیری تبدیل شده است.

اسپلیت تی با کوپن برگردان

ساخت اسپلیت تی و نصب آن روی خطوط لوله دارای الزامات و محدودیت هایی است که معیار این الزامات نوع استفاده ای است که از آن برده می شود. فیتینگ اسپلیت تی معمولاً در طراحی های پایپینگ مورد نیاز پیدا می کند، به این ترتیب که در مرحله انجام پایپینگ در نقاطی که نیاز به انشعاب گیری در آن ها وجود دارد خط لوله قطع شده و یک اتصال سه شاخه اسپلیت تی روی آن نصب می شود. البته ممکن است بر حسب شرایط فنی و اقتضائات کار به جای این فیتینگ لوله انشعابی را مستقیماً روی خط لوله اصلی جوشکاری کنند اما این کار برخی از مزایایی که نصب اسپلیت تی می تواند داشته باشد را ندارد؛ مهم ترین کمبود در جوشکاری مستقیم لوله روی خط عبارت است از فقدان ولو یا هر ابزار کنترلی و اندازه گیری دیگر روی خط انشعابی. اگر انشعاب گیری از طریق اسپلیت تی انجام شود می توان روی آن یک ولو نصب کرده و سپس لوله را روی آن قرار داد. در این صورت از طریف این ولو جریان سیال درون خط انشعابی کنترل می شود و به فراخور نیاز می توانیم آن را قطع یا فشار آن را کاهش دهیم. اما زمانی که لوله انشعابی مستقیما روی لوله اصلی جوشکاری می شود چنین راهکاری وجود نخواهد داشت.

اما یکی از مهم ترین کاربردهای اسپلیت تی در مسدود سازی خط و قطع جریان سیال از لوله از نقطه ای مشخص است. در این فرایند چهار اسپلیت تی روی لوله نصب و جوشکاری می شوند و سپس از طریق فیتینگ های اول و آخر یک خط فرعی موقتی برای ممانعت از قطعی جریان سیال نصب خواهد شد. سپس می توان بین دو فیتینگ اسپلیت تی میانی عملیات مسدودسازی خط و بر لوله را به انجام رساند.

اسپلیت تی برای کوپن برگردان
اسپلیت تی به منظور مسدود سازی خط از طریق کوپن برگردان نیز دارای کاربرد است.

از نکات بسیار مهمی که پس از اتمام عملیات مسدود سازی و تعمیر بخش بریده شده لوله خواهد داشت چگونگی احیای فرایند به نحوی است که بتوان ولوها را نیز از مجموعه خارج کرد. چنان که می دانیم پس از نصب هر فیتینگ اسپلیت تی حتماً باید یک ولو روی آن ها قرار گیرد تا انشعاب گیری و مسدودسازی روی آن انجام شوند. در صورتی که ولو وجود نداشته باشد نمی توان عملیات را انجام داد. دستگاه های مسدود سازی و انشعاب گیری حین نصب روی لوله قابلیت آب بندی تمام دارند اما زمانی که آن ها را باز می کنیم دیگر اسپلیت تی فاقد هر گونه ابزار مسدود کننده جریان سیال خواهد بود و به این ترتیب با برون رفت سیال مواجه خواهیم بود. این امر زمانی دشواری های بیشتری ایجاد می کند که فشار، درجه فراریت سیال  نوع آن آسیب رسان باشد. برای مثال اگر سیال درون لوله از نوع بخار باشد یا از نوع گازهای سمی کشنده نظیر گاز ترش باشد، در این صورت دیگر امکان چنین کاری وجود نخواهد داشت. لذا حتما می بایست روی اسپلیت تی ولو نصب کنیم. اما نکته این است که ممکن است نیاز باشد پس اط اتمام فرایند نیز ولو روی لوله باقی بماند. این امر در صورتی که می خواهیم جریان سیال را کنترل کنیم امری مفید است اما اگر قرار بر این باشد که خط برای آینده همچنان طبق عملکرد جاری خود فعالی کند باقی ماندن ولو روی فیتینگ اسپلیت تی هیچ توجیهی نخواهد داشت و جز هزینه یک ولو اضافی به علاوه هزینه های ناشی از تعمیرات و نگهداری پیگیرانه آن دستاوردی نخواهد داشت. بنابراین می بایست راهکاری برای خارج کردن ولو از مجموعه پیدا کرد تا بتوان از آن در جاهای دیگر استفاده کرد.

 

یکی از بهترین راهکارها به این منظور استفاده از کوپن بریده شده از لوله است. با استفاده از فرایند کوپن برگردان می توان اسپلیت تی را بدون نیاز به لوله آب بندی کرد. چنان که می دانیم در هر عملیات انشعاب گیری یک تکه از لوله که کوپن نامیده یم شود از لوله بریده می شود و به همراه دستگاه انشعاب لوله از مجموعه خارج می شود. می توان با استفاده از همین کوپن فرایند آب بندی را به انجام رساند. چنان که پیداست سایز این کوپن دقیقاً هم اندازه سایز اسپلیت تی و بخش بریده شده انشعابی است، بنابراین کوپن چنین قابلیتی را خواهد داشت. پس از اتمام فرایند مسدود سازی و بیرون آوردن پلاگ مسدود کننده از لوله، می توان ولو را بست و این بار کوپن را به یک پلاگ دیگر نصب کرد که وظیفه نگهداری کوپن درون اسپلیت تی را ایفا خواهد کرد. پس از نصب کوپن روی پلاگ مذکور، این مجموعه از طریق دستگاه انشعاب گیری بار دیگر روی ولو بسته می شود و فرایند پیشروی درون اسپلیت تی انجام می شود و در مکان مناسب محاسبه شده و مهندسی شده تثبیت می شود. حال و پس از تثبیت شدن کوپن برگردان دستگاه عقب نشینی کرده و از مجموعه خارج می شود. اکنون می توان گفت که لوله و اسپلیت تی بدون نیاز به ولو آب بندی شده است. بنابراین پس از اتمام فرایند فوق ولو را باز می کنیم و روی فلنج اسپلیت تی یک فلنج کور قرار می دهیم تا ضامن آب بندی مجموعه بدون نیاز به ولو باشد. در این صورت حتی اگر کوپن برگردان عملکرد نشتی گیری و آب بندی خود را به صورت تمام و کمال انجام ندهد، فلنج کور می تواند این وظیفه را به انجام رساند.

با استفاده از این فرایند ما می توانیم در تعداد ولوهای مورد نیاز برای مسدودسازی لوله صرفه جویی کنیم. چنان که اشاره شد در صورتی که به هیچ یک از انشعاب های چهارگانه گرفته شده نیازی نباشد، فرایند مذکور را می توان روی هر چهار اسپلیت تی پیاده کرد و به این ترتیب چهار ولو را باز کرد و برای استفاده های دیگر به انبار تحویل داد. لازم به ذکر است در صورت نیاز مجدد به ولو و انجام عملیات های جدید روی آن بخش از خط لوله دیگر مشکل و دشواری چندانی وجود نخواهد داشت و می توان به سادگی با باز کردن فلنج کور و نصب مجدد ولو نیاز کاربردی خود را تأمین کرد.

اسپلیت تی و کوپن برگردان
فیتینگ اسپلیت تی و کوپن برگردان نیاز به ولو را رفع میکنند.

البته فیتینگ های چهارگانه اسپلیت تی به عنوان اتصالات دائم در همان محل نصب شده باقی خواهند ماند و نمی توان آن ها را از مجموعه خارج کرد. البته نیازی به آن ها برای پروژه های دیگر نیز وجود نخواهد داشت چرا که چنانچه می دانیم هر فیتینگ اسپلیت تی دقیقاً متناسب با نیاز فنی و ایمنی لوله در آن نقطه مشخصی که فیتینگ قرار است نصب شود طراحی و ساخته می شود و در مکان دیگر قابلیت کاربردی نخواهد داشت. اسپلیت تی همواره حکم یک اتصال دائمی را خواهد داشت و به محض جوشکاری روی لوله باید از بهره گیری آن در عملیات ها و پروژه های دیگر صرف نظر کرد.