کار در ارتفاع و اصول ایمنی آن در هات تپ

کار در ارتفاع در عملیات هات تپ یکی از شرایطی است که ممکن است در برخی از عملیات های هات تپ پیش روی تیم اجرایی قرار گیرد. ارتفاع کار در هات تپ ملزم به رعایت اصول ایمنی بوده و هم چنین شرایط فنی خاصی را برای شروع تا پایان عملیات می طلبد. در ادامه به شرح برخی از اصول ایمنی کار در ارتفاع و هم چنین شرایط آماده سازی ادوات و پرسنل هات تپ ، خواهیم پرداخت.

کار در ارتفاع در عملیات های هات تپ
کار در ارتفاع در عملیات های هات تپ

ارتفاع کار در هات تپ و شرایط موجود

اصولا ارتفاع کار در هات تپ در مواقعی رخ خواهد داد که در پالایشگاه ها و یا در محیط های صنعتی و پتروشیمی  ، بخواهند از خطوط لوله ای که در ارتفاع قرار دارند انشعاب گیری انجام دهند. همان طور که می دانیم انشعاب گیری در هات تپ به روش گرم انجام خواهد شد. یعنی در حین انجام عملیات خط لوله از سرویس دهی خارج نخواهد شد.

انشعاب گیری در ارتفاع می تواند سختی هایی را به دنبال داشته باشد. در هم تنیدگی و نزدیک بودن خطوط لوله در این نقاط می تواند یکی از مشکلات ارتفاع کار در هات تپ باشد. هم چنین در برخی گستردگی های عملیاتی سایز و وزن دستگاه هات تپ بسیار بالا بوده و همین مساله می تواند مشکلاتی از قبیل نصب دستگاه هات تپ روی خط لوله و یا آسیب به دیگر خط لوله ها را به دنبال داشته باشد.

بنابراین مجموعه شرایطی که می تواند کار در ارتفاع را در عملیات هات تپ با محدودیت مواجه کند عبارت اند از :

  • کمبود فضای مناسب برای مانوردهی و نصب دستگاه هات تپ
  • سختی در عبور و مرور نیروی انسانی
  • مشکلات در جابجایی ادوات و ابزارآلات
  • دشواری در کمک رسانی در صورت بروز حادثه
  • و …

اصول کار در ارتفاع و ایمنی سنجی در آن نیز جزئی از نظام HSE بوده و نیازمند حصول آموزش توسط نیروی انسانی حاضر در فازهای عملیاتی است.

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

هدف از تنظیم این آیین نامه محافظت از نیروی کار حاضر در منطقه عملیاتی و هم چنین حفاظت از منابع و دارایی های کارفرما و پیمانکار می باشد.

زمانی که ارتفاع کار در هات تپ به بیش از ۱٫۲ متر بالای سطح زمین برسد ، شرایط کاری مشمول رعایت ملزومات و دستورالعمل های کار در ارتفاع می شود. تمامی افرادی که قرار است در عملیات های هات تپ در ارتفاع مشغول به انجام کار باشند می بایست آموزش های لازم جهت کار در ارتفاع را فراگرفته باشند.

حفاظت از سقوط تدبیری است که باید برای نیروی انسانی و هم چنین ادوات و ابزارآلات مورد استفاده آن ها ، اندیشیده شود.   

روش های ایمن انجام کار در ارتفاع

  • برای حفاظت نیروی انسانی در برابر سقوط از ارتفاع می بایست از وسایل و یا سامانه محدود کننده استفاده شود. استفاده از نرده حفاظتی ، کمربند حمایل بند و لنیارد مثال هایی از سامانه های محدود کننده برای کار در ارتفاع خواهد بود.
  • استفاده از سامانه ی متوقف کننده به منظور ایجاد حداقل آسیب به افراد یا وسایل کار صورت می گیرد. برای مثال استفاده از کمربند حمایل بند و یا توری ایمنی باعث می شود نیروی حاصل از سقوط کاهش یافته و آسیب دیدگی شدید اتفاق نیفتد.
  • برای صعود به محیط کار در شرایط خیلی سخت و یا فرود از آن می توان از طناب استفاده کرد. در این حالت طناب دسترسی و طناب پشتیبان ، دسترسی به محیط کار و یا خروج از آن را میسر می سازند.
  • استفاده از کمربند ایمنی برای پوشش دهی ناحیه کمر نیز یکی از ادوات ایمنی کار در ارتفاع می باشد.
  • پوشش مقاومی با عنوان حمایل بند کامل بدن یا هارنس در اختیار نیروی انسانی کار در ارتفاع قرار می گیرد که از انتهای بالای ران تا سطح کتف را پوشانده و توسط قلاب هایی فرد را به سایر تجهیزات موجود در محیط کار متصل می کند.

حمل بار ، دستگاه ها و ابزار آلات  باید به گونه ای صورت گیرد تا از آسیب به دیگر اجزای محیط عملیات جلوگیری به عمل آورد. همچنین پیش از آغاز عملیات میزان تحمل بار و یا بار کاری خطوط لوله توسط کارفرما به کارکنان گوشزد می شود. با توجه به گستردگی عملیاتی بار و وزن دستگاه ها و ادواتی که روی خطوط لوله نصب می شوند نباید آسیبی به خط لوله وارد کنند. باید بدانید که حمل هر کدام از اجزا و قطعات مورد استفاده در عملیات هات تپ با توجه به شرایط و نکات ایمنی صورت خواهد گرفت. برای مثال ایمنی حمل اسپلیت تی که اتصال روی لوله را تشکیل می دهد ، یکی از دستورالعمل های لازم برای حمل قطعات در هات تپ است. 

جایگاه کار در ارتفاع

جایگاه کار در ارتفاع اصولا توسط تخته الوارهایی تجهیز خواهد شد. کلیه ی جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل استقرار ، پاخور ، نرده ی حفاظتی و راه دسترسی ایمن باشند.

اطراف جایگاه کار باید مجهز به نرده های حفاظتی به منظور جلوگیری از سقوط کارکنان باشد.

عرض جایگاه مورد نظر باید متناسب با گستردگی عملیاتی و نوع عملیات باشد.

تخته الوارها باید در نقاط متعدد بسته و محکم شوند تا از شکم دادن و خمیدگی غیر ایمن آن ها جلوگیری شود هم چنین جایگاه تردد باید بدون هر گونه حفره یا دست انداز احتمالی باشد.

تمامی آموزش های لازم جهت کار در ارتفاع توسط نیروی عملیاتی هات تپ فراگیری خواهد شد تا عملیات به بهترین شکل ممکن و با بالاترین ضریب ایمنی اجرا شود.

هم چنین تیم اجرایی عملیات هات تپ پیش از شروع کار در ارتفاع از استقرار تمامی وسایل و تجهیزات ایمنی در محیط کار اطمینان لازم را به کسب خواهد کرد.